1000 Words To Expand Your Vocabulary

0
24
1000 Words To Expand Your Vocabulary
Chuyên mục: Sách Toeic

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Từ điển tiếng Anh Oxford chứa 175.000 từ được sử dụng phổ biến và các nhà ngôn ngữ học ước tính rằng vốn từ vựng 3.000 là đủ để bao gồm 95% sử dụng phổ biến trong lời nói và in ấn.

Trường hợp tất cả những từ khác đã đi đâu?

Ngôn ngữ tiếng Anh là một miếng bọt biển khổng lồ, tiếp thu các từ từ vô số ngôn ngữ và văn hóa khác nhau và có vẻ như những người nói tiếng Anh không có khả năng tiếp cận các nguồn tài nguyên phong phú theo ý của chúng tôi.

1000 Words to Expand Your Vocabulary, Edition 2018” nhằm cải thiện vấn đề này bằng cách cung cấp một từ điển hấp dẫn để tăng sức mạnh từ của bạn. Bên cạnh các từ thanh lịch và cổ xưa là các cuộc thảo luận về dị tật và thuyết pháp, các từ có nghĩa đã thay đổi theo thời gian và các từ có nghĩa thường trái với cách sử dụng phổ biến (và lạm dụng). Mỗi mục có chứa các phác thảo về nguồn gốc từ, ví dụ trong ngữ cảnh và vô số các câu đố liên quan đến từ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here