135 Nghề Ít Vốn Dễ Làm

0
30
135 Nghề Ít Vốn Dễ Làm
Tác Giả:

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Các nghề ít vốn mà ta thực hiện được thuộc về ngành công nghệ. Gọi là công nghệ vì các loại vật liệu lấy ngay trong nước hay nhập khẩu có những loại lấy về làm ngay được, cũng có những loại biến chế mới thành những vật dụng hữu ích do đó phát sinh ra công nghệ. Loại công nghệ mà ta làm bằng tay trong phạm vi nhỏ hẹp gia đình cần dùng rất ít nhân công và ít sử dụng máy móc gọi là tiểu công nghệ. Ngày nay với đà tiến bộ của khoa học tiểu công nghệ có thể dùng một số máy móc thiết bị nhỏ và một số hoá chất được mang tên là công nghệ gia đình.

Cuốn sách “135 Nghề Ít Vốn Dễ Làm” được biên soạn nhằm giúp bạn đọc tìm hiểu thêm các ngành nghề thuộc tiểu công nghệ. Quyển sách được trình bày thành 7 chương:

Chương 1: Ngành may mặc và trang sức

Chương 2: Ngành xây dựng, xây cất và trang trí nhà cửa

Chương 3: Ngành làm vật dụng cần thiết cho đời sống tiện nghi

Chương 4: Ngành sản xuất, gia công chế biến đồ vật dụng

Chương 5: Ngành nghề của khoa học thường thức

Chương 6: Ngành thực phẩm chế biến

Chương 7: Những điều cần biết khi làm tiểu thủ công nghệ

Quyển sách này tuy nhỏ bé nhưng cũng giúp cho các bạn trang bị một số kiến thức về công nghệ nhất là các ngành nghề có tính cách sản xuất nhỏ tại gia đình (ít vốn – ít nhân công – dễ làm).