20.000 Câu Đàm Thoại Anh Việt Thông Dụng

0
32

Giới Thiệu 20.000 Câu Đàm Thoại Anh Việt Thông Dụng

Cuốn sách “20.000 Câu Đàm Thoại Anh Việt Thông Dụng” (bản đầy đủ 350 trang) của nhóm tác giả The Windy sẽ cung cấp cho chúng ta một vốn từ vựng phong phú về các tình huống giao tiếp theo chủ đề, với việc sắp xếp theo chủ đề sẽ giúp các bạn dễ học và vận dụng tốt hơn trong giao tiếp hàng ngày, ngoài ra nó cũng có thể coi là cuốn cẩm nang tra cứu vốn từ. Sách kèm file Audio giọng bản xứ để các bạn luyện tập.

Download Ebook 20.000 Câu Đàm Thoại Anh Việt Thông Dụng

Download PDF

[wps_accordion style=”standard”]

[wps_accordion_item title=’Download’ open=’no’ icon=’caret’ ]

Ebook

Download

Audio

Download

[/wps_accordion_item]

[/wps_accordion]

Đọc Online 20.000 Câu Đàm Thoại Anh Việt Thông Dụng

Đọc Onine

[wps_accordion style=”standard”]

[wps_accordion_item title=’Đọc Online’ open=’no’ icon=’caret’ ]

Đọc Online

[/wps_accordion_item]

[/wps_accordion]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here