2007 Câu Trắc Nghiệm Tiếng Anh 10

0
20
2007 Câu Trắc Nghiệm Tiếng Anh 10
Chuyên mục: Lớp 10

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Bộ sách 2007 Câu Trắc Nghiệm Tiếng Anh 10 cung cấp cho các em 20 bài kiểm tra theo sát chương trình học để các em có thể tự kiểm tra đánh giá cũng như nâng cao trình độ và kiến thức Anh ngữ của mình. Các bài kiêm tra được soạn theo từng bài Test Yourself trong SGK. Mỗi bài Test Yourself sẽ có 3 bài kiểm tra tương ứng. bao gồm các phần:

  • Phát âm (Sound)
  • Dấu nhấn (Stress)
  • Từ vựng và nhóm từ ngữ (Vocabulary and Expression)
  • Ngữ pháp và câu trúc câu (Grammar and Structure)
  • Đọc hiểu (Reading Comprchension)
  • Nhận ra lỗi sai trong câu (Error ldentification)
  • Viết câu (Writing)