3 Chuyên Đề Hóa Đại Cương Và Vô Cơ 11

0
586

Giới Thiệu 3 Chuyên Đề Hóa Đại Cương Và Vô Cơ 11

3 Chuyên Đề Hóa Đại Cương Và Vô Cơ 11 là tài liệu tổng hợp 3 chuyên đề hóa đại cương và vô cơ 11 của tác giả Nguyễn Minh Tuấn khá hay dành cho các bạn học sinh đang học môn hóa lớp 11 cũng như đang học chuyên đề hóa đại cương và vô cơ lớp 11.

Tài liệu này bao gồm 2 chuyên đề hóa đại cương và vô cơ của chương trình hóa học lớp 11. Trong đó, các chuyên đề trong tài liệu được trình bày đầy đủ các kiến thức lý thuyết cũng như bài tập có giải chi tiết nhằm giúp các bạn học sinh có thể nắm được các phương pháp để giải bài tập thuộc chuyên đề hóa đại cương và vô cơ lớp 11.

Download Ebook 3 Chuyên Đề Hóa Đại Cương Và Vô Cơ 11

[wps_accordion style=”standard”]

[wps_accordion_item title=’Download’ open=’no’ icon=’caret’ ]

Tập 1

PDF

Tập 2

PDF

[/wps_accordion_item]

[/wps_accordion]

Đọc Online 3 Chuyên Đề Hóa Đại Cương Và Vô Cơ 11

[wps_accordion style=”standard”]

[wps_accordion_item title=’Đọc Online’ open=’no’ icon=’caret’ ]

Tập 1

Đọc Online

Tập 2

Đọc Online

[/wps_accordion_item]

[/wps_accordion]