365 Tình Huống Đàm Thoại Tiếng Anh

0
78
365 Tình Huống Đàm Thoại Tiếng Anh
Chuyên mục: Sách Toeic

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Cuốn sách “365 Tình Huống Đàm Thoại Tiếng Anh” do Nguyễn Thành Yến biên dịch cung cấp cho các bạn một cách toàn diễn và đầy đủ nhất các tình huống đàm thoại tiếng anh hàng ngày, mỗi tình huống là những đoạn hội thoại được giải thích và biên dịch một cách rõ ràng giúp người học tưởng tượng ra văn cảnh của đoạn hội thoại từ đó ghi nhớ và đem lại một lượng vốn từ vựng phong phú cho mình.

Những tình huống đàm thoại trong cuốn sách:

 • Contractions
 • Tag questions
 • Laconic Expressions
 • How to say thanks
 • How to apologize
 • Expressing your feeling for other people
 • Answer and Responses in Short Expressions
 • Asking somebody to do something
 • Sight Seeing in Town
 • In a hospital
 • Travelling
 • The Radio

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here