400 Must Have Words For The TOEFL

0
227

Cuốn sách “400 Must Have Words for the TOEFL” là tập hợp các từ vựng bắt buộc các học sinh thi Toefl phải nắm vựng về cách sử dụng cũng như ngữ nghĩa. Tỷ lệ xuất hiện của các từ vựng này trong các đề thi Toefl là rất cao.

Đó là các chủ đề về:

  • Nature
  • Science
  • Mind and Body
  • Society
  • Money
  • Government and Justice
  • Relationships
  • Culture

Tương ứng với mỗi chủ đề này lại có 4 bài học có các từ liên quan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here