540 Câu Hỏi Và Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10

0
19
540 Câu Hỏi Và Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10
Chuyên mục: Lớp 10

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Cuốn sách 540 Câu Hỏi Và Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 được biên soạn dựa vào chương trình và sách giáo khoa mới của bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

Nội dung các câu hỏi và bài tập trong cuốn sách bao trùm toàn bộ chương trình vật lý 10 cho cả hai ban cơ bản và nâng cao, nên chắc chắn sẽ giúp đỡ có hiệu quả các em trong ôn tập nội dung cũng như rèn luyện kì náng và phương pháp làm bài. Các câu hỏi và bài tập được sắp xếp theo chương, trong mỗi chương lại có hai phẩn, phẩn đẩu là đề ra, phẩn thứ hai là đáp án và các hướng dẫn cẩn thiết.

Cuối mỗi chương được biên soạn một số để kiểm tra đề nghị giúp các em tham khảo. Ngoài ra, hy vọng rằng cuốn sách cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn giáo viên, các bậc phụ huynh trong quá trình giáng dạy và hướng dẫn các em học sinh học tập.