Bài Tập Giải Tích 12 Nâng Cao

0
234
Sách Bài Tập Giải Tích Lớp 12 Nâng Cao
Chuyên mục: Lớp 12

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Mục lục:

Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

Chương 2: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số LôgaritHàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số Lôgarit

Chương 3: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng

Chương 4: Số phức