Bài Tập Hình Học Lớp 10

0
20
Chuyên mục: Lớp 10

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Bài Tập Hình Học Lớp 10 do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành. Sách được sử dụng cho giáo viên giảng dạy và học sinh học tập tại các trường THPT và cơ sở giáo dục trên toàn quốc với các kiến thức Hình học căn bản mà mọi học sinh lớp 10 cần có. Sách còn giúp bạn đọc tra cứu các kiến thức chuẩn Hình học 10.

Sách Bài Tập Hình Học Lớp 10 được biên soạn giúp cho các em học sinh lớp 10 phát huy khả năng tự học, tự mình giải các bài tập trong sách giáo khoa theo chương trình mới một cách có hệ thống.

Mục lục Sách Bài Tập Hình Học Lớp 10 :

 • CHƯƠNG I. VECTƠ
  • Bài 1. Các định nghĩa
  • Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ
  • Bài 3. Tích của vectơ với một số
  • Bài 4. Hệ trục tọa độ
  • Ôn tập chương I – Vectơ – Toán 10
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Hình học 10
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Hình học 10
 • CHƯƠNG II. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ ỨNG DỤNG
  • Bài 1. Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 độ đến 180 độ
  • Bài 2. Tích vô hướng của hai vectơ
  • Bài 3. Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác
  • Ôn tập chương II – Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng
 • CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG
  • Bài 1. Phương trình đường thẳng
  • Bài 2. Phương trình đường tròn
  • Bài 3. Phương trình đường Elip
  • Ôn tập chương III – Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 3 – Hình học 10
 • ÔN TẬP CUỐI NĂM HÌNH HỌC – TOÁN 10