Bài Tập Nâng Cao Và Một Số Chuyên Đề Hình Học 10

0
526
Bài Tập Nâng Cao Và Một Số Chuyên Đề Hình Học 10
Chuyên mục: Lớp 10

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Đây là một tài liệu hay về hình học, tài liệu trình bày những vấn đề về hình học phẳng, các toán toán hay và nhiều định lý, sách được viết bời Thầy Nguyễn Minh Hà và Thầy Nguyễn Xuân Bình. Tài liệu này phù hợp cho các học sinh ôn thi học sinh giỏi tỉnh, thi chọn đội tuyển tỉnh dự thi quốc gia, thi toán học sinh giỏi quốc gia.

Tài liệu này cũng là một tài liệu tham khảo tốt cho các học sinh lớp 10, các giáo viên dạy ở các trường phổ thông.

Sách gồm 4 chương:

MỤC LỤC

CHƯƠNG I : VECTƠ

 • 1.1. Vectơ. Các phép toán vecto
 • 1.2. Sự biểu thị vectơ. Phép chiếu vecto
 • 1.3. Tọa độ của vecto trên trục và trên mặt phẳng tọa độ

CHƯƠNG II : TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTO VÀ ỨNG DỤNG

 • 2.1 Giá trị lượng giác của góc
 • 2.2 Tích vô hướng của hai vecto
 • 2.3 Hệ thức lượng trong tam giác
 • 2.4 Hệ thức lượng trong đường tròn

CHƯƠNG III : PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG

 • 3.1 Đường thẳng
 • 3.2 Đường tròn
 • 3.3 Elip
 • 3.4 Hypebol
 • 3.5 Parabol

CHƯƠNG IV : CÁC CHUYÊN ĐỀ

 • 4.1 Tích ngoài của hai vec tơ và ứng dụng
 • 4.2 Phương tích của điểm đối với đường tròn. Trục đẳng phương, tâm đẳng phương
 • 4.3 Tiếp tuyến của ba đường cônic