Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học 10

0
12
Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học 10
Chuyên mục: Lớp 10

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Trắc nghiệm là phương pháp kiểm tra kiến thức chính xác, khách quan trong thi cử. Để tạo điều kiện cho các em học sinh ôn tập và thi tốt nghiệp. tuyển sinh vào các trường cao đồng và đại học, Tác giả xin trân trọng giới thiệu với quý bạn đồng nghiệp và các em học sinh quyển Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học 10. Quyển sách có hệ thống hóa các loại bài tập theo từng vấn đề Trong tập sách này có những vấn để sau:

Vấn đề 1: Nguyên tử

Vấn đề 2: Định luật tuấn hoàn ụà hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Vấn đề 3: Liên kết hoá học – Cấu tạo phân tử

Vấn đề 4: Phản ứng oxi hóa – khứ

Vấn đề 5: Các nguyên tố nhóm halogen

Vấn đề 6: Các nguyên tố nhóm oxi

Vấn đề 7: Sự điện phân

Vấn đề 8: Vận tốc phản ứng và cân bàng hoá học

Trong mối vấn để chúng tôi phân loại bài tập theo các chủ để và ngoài phần bài tập trắc nghiệm có nếu phương pháp giới. Trong mối chủ để các bài tập được sáp xếp từ dễ đến khó bài tập tự giải nhằm giúp các em học sinh cùng cố vững chắc các kiến thức Iý thuyết và tự hoàn thiện các kĩ năng phân tích để rèn luyện cho các em học sinh khả năng nhạy bản khi chọn câu trả lời đúng trong bài tập trác nghiệm.