Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh Lớp 10

0
261
Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh Lớp 10
Chuyên mục: Lớp 10

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Nội dung cuốn sách Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh Lớp 10 được biên soạn dựa theo nội dung và chủ điểm của từng unit trong cuốn sách giáo khoa Tiếng Anh 10 Nâng Cao. Các dạng bài tập trắc nghiệm đa dụng, phong phú bao quát tất cả các vấn để về Ngữ âm (Pronunciation). Từ vựng (Vocabulary),Ngữ pháp (Grammar), Đọc hiếu (Reading) và Viết (Writing) sẽ giúp các em học sinh có điều kiện luyện tạp. trau đổi thêm các kỹ năng sau mỗi bài học.

Sau mỗi hai unit sẽ có một bài kiêm tra (Pregress Test) để thấy được sự tiến bộ của học sinh. Đồng thời để ôn tập cho học sinh chuẩn bị cho bài kiểm tra một tiết. Và sau tám unit. tương ứng với kết thúc một học kỳ. là một bài kiêm tra tông quát (Revision Test) giúp các em ôn tập chuẩn bị cho bài thi cuối học kỳ. Các em học sinh có thế photocopy tờ Answer Sheet để làm bài kiẻm tra thử. Điều này sẽ giúp các em thao tác nhanh và chính xác hơn trong những kỳ thi ở trường và lớp. Đặc biệt giúp các em có được kỹ năng làm bài thi trắc nghiệm không chi với môn tiếng Anh mà cả những môn Toán, Lí, Hóa và Sinh trong các kì thi tốt nghiệp và Đại Học.