Bàn Chuyện Nhân Lực Tập 3

0
668
Bàn Chuyện Nhân Lực

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Nội dung cuốn Bàn Chuyện Nhân Lực 3 này không chỉ chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của đội ngũ quản trị viên cao cấp và các nhà tư vấn của L&A, mà còn cả sự đóng góp các bài viết giá trị của những khách mời đáng kính khác như: Alan Phan, Huy Nam, Koichi Hori, Lê Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Tân Kỷ, Paul Brown và Ted Nuyen. Các bài viết được chia làm năm chủ đề xuyên suốt các công đoạn khác nhau: từ việc triển khai chiến lược phát triển doanh nghiệp bằng nhiều sáng kiến, đến xây dựng hệ thống quản lý nhân lực và vận hành nó một cách tối ưu, sau cùng là chuyển giao cho bộ máy kế thừa.

Những tình huống rất thực tế của vấn đề nhân sự, sách viết vừa lôi cuốn, hấp dẫn, cá nhân tôi trước khi đọc giải pháp, đều tự mình suy nghĩ cách giải quyết, sau đó đối chiếu với cách giải quyết của tác giả. Điều này khiến tôi càng đọc càng thấy thú vị. Như sách đã nói, “cảm nhận không có đúng hay sai”, và “lời nói không quan trọng, quan trọng là cách nói” thật sự sẽ giúp ích cho những ai làm quản lý nhân sự ở các doanh nghiệp rất nhiều, ngoài ra, sách còn có một chương nói về sự khác biệt về văn hóa và tôn giáo cũng sẽ giúp cho các doanh nghiệp có tham vọng vươn ra toàn cầu rất nhiều về phương hướng giải quyết những tình huống nan giải trên.