Bộ Đề Trắc Nghiệm và Tự Luận Địa Lý 10

0
20
Bộ Đề Trắc Nghiệm và Tự Luận Địa Lý 10
Chuyên mục: Lớp 10

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Cuốn sách Bộ Đề Kiểm Tra Trắc Nghiệm Và Tự Luận Địa Lí 10 gồm 2 phần:

Phần 1: Địa lý tự nhiên

Phần 2: Địa lý kinh tế – xã hội

Cuốn sách được viết dưới dạng từng đề của câu hỏi trắc nghiệm và tự luận.

– Các câu hỏi trắc nghiệm: Soạn theo từng bài, từng chương, giúp các em kiểm tra nhanh những kiến thức đã học được trên lớp.

– Các câu hỏi tự luận: Viết theo từng bài, từng chương giúp học sinh hiểu sâu rộng hơn kiến thức trong sách giáo khoa và mở rộng.