Các Bệnh Về Phổi Và Hô Hấp

0
102
Các bệnh về phổi và hô hấp
Tác Giả: ,

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Phổi là cơ quan hô hấp, nơi diễn ra hiện tượng trao đối khí giữa khí ngoài trời với máu. Phối cùng với khí quản và các phế quản là một phần của bộ máy hô hấp. Mỗi nguôi có hai lá phối nằm trong lồng ngực ờ hai bên trung thất, ở người lớn, phối nặng khoảng 600g, có màu xám hồng, đàn hồi. Vì có tý trọng thấp nên phối có thể nối trên mặt nuớc trừ khi bị ngấm nuớc như trong truờng hợp chết đuối. Mặt ngoài phối đuợc bao bọc bới màng phối và dính liền với lồng ngục; mật trong có rốn phối, mặt dưới nằm .sát trên cơ hoành. Đinh phối hơi tròn. Phổi phải có ba thùy ngăn cách nhau bới các rãnh liên thùy, phổi trái chỉ có hai thùy. Nhu mô phối đuợc tạo thành bói các phế nang là nhũng túi chứa khí rất nhỏ, dính liền với các mao mạch. Từ rốn phổi, các phế quản kèm với một nhánh động mạch phối, đi vào nhu mô rồi đến từng thùy, tùng phân thùy phối đế trỏ thành một tiểu phế quản tận. Tiểu phế quản này kết thúc bằng tiêu phế quản hô hấp tận cùng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here