Các Dạng Toán Điển Hình Phương Trình, Hệ Phương Trình,Lượng Giác 11,12

0
29
Các Dạng Toán Điển Hình Phương Trình,Hệ Phương Trình,Lượng Giác 11, 12
Chuyên mục: Lớp 11

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Cuốn sách Các Dạng Toán Điển Hình Phương Trình,Hệ Phương Trình,Lượng Giác 11,12 được biên soạn với nội dung gồm 5 chương:

Chương 1: Các công thức và cách giải các dạng phương trình lượng giác cơ bản.

Chương 2: Các phương pháp giải phương trình lượng giác cơ bản.

Chương 3: Tìm nghiệm của phương trình lượng giác thỏa mãn một điều kiện cho trước

Chương 4: Phương trình lượng giác có chứa tham số.

Chương 5: Hệ phương trình lượng giác.

Với mục đích giúp các em có thêm tài liệu để tham khảo và tự ôn tập kiểm tra kiến thức để chuẩn bị tốt cho kỳ thi quan trọng sắp tới. Hi vọng cuốn sách là nguồn tài liệu có giá trị đối với các em học sinh trong quá trình học tập để chuẩn bị cho các kì thi quan trọng sắp tới.