Cách Dùng Giới Từ Tiếng Anh

0
23
Cách dùng giới từ tiếng anh – Trần Văn Điền
Chuyên mục: Sách Toeic

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Cuốn sách “Cách dùng giới từ tiếng anh” của tác giả Trần Văn Điền sẽ giúp chúng ta phương pháp sử dụng đúng các giới từ tiếng anh, cũng như làm thể nào để sử dụng đúng trong các tình huống ngữ pháp cũng như trong giao tiếp.

Trước khi download ebook ở cuối trang về dùng, chúng ta tìm hiểu qua các nguyên tắc, phương pháp dùng giới từ sau đây.

Định nghĩa giới từ

Trong ngữ pháp, giới từ (preposition) là một bộ phận lời nói giới thiệu một giới ngữ. Một giới từ được đặt vào câu sẽ chỉ ra mối quan hệ giữa những điều được đề cập trong câu ấy. Ví dụ, trong câu “The cat sleeps on the sofa” (Con mèo ngủ trên ghế sofa), từ “on” là một giới từ, giới thiệu giới ngữ “on the sofa”

Cách sử dụng giới từ trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, người ta không thể đặt ra các quy luật về các phép dùng giới từ mang tính cố định cho mỗi giới từ đó – cùng một giới từ, khi đi với từ loại khác nhau thì tạo ra nghĩa khác nhau. Vậy chúng ta nên học thuộc mỗi khi gặp phải và học ngay từ lúc ban đầu.

Giới từ có vị trí đứng riêng của mình trong câu, dưới đây là vị trí của một số giới từ cơ bản trong tiếng Anh: Trước danh từ,sau động từ(có thể liền sau động từ, có thể bị 1 từ khác chen giữa động từ và giới từ),sau tính từ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here