Cách Dùng Từ Ngữ Và Thuật Ngữ Kinh Tế Thương Mại Việt – Anh

0
95

Cuốn sách “Cách dùng từ ngữ và thuật ngữ Kinh tế Thương mại Việt – Anh” của tác giả Nguyễn Trùng Khánh biên soạn giúp các bạn sử dụng tiếng Anh trong lĩnh vực thương mại và làm việc tại các công ty nước ngoài, có thể sử dụng một cách chính xác và thành thạo các từ ngữ thuật ngữ cũng như những mẫu câu chuẩn mực trong tiếng Anh thương mại. Ngoài ra còn nhằm mục đích giúp trau dồi vốn kiến thức tiếng Anh căn bản đã có sẵn của các bạn, chúng tôi biên soạn cuốn “Cách dùng từ ngữ và thuật ngữ kinh tế thương mại, Việt – Anh”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here