Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard: Quản Lý Hiệu Suất Làm Việc Của Nhân Viên

0
33
Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard: Quản Lý Hiệu Suất Làm Việc Của Nhân Viên

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

“Nhân viên là cội nguồn thành công của công ty nên mọi nhà quản lý, điều hành đều đặt mối quan tâm về con người lên hàng đầu trong chiến lược xây dựng và phát triển tổ chức. Quản lý hiệu suất làm việc là một hệ thống bao gồm nhiều hoạt động như: thiết lập mục tiêu, theo dõi những sự thay đổi, huấn luyện, khích lệ, đánh giá và phát triển nhân viên. Tư duy sáng tạo và trí thông minh của nguồn nhân lực là những yếu tố tạo nên sự khác biệt và đem lại lợi thế cạnh tranh lâu dài cho nên quản lý hiệu suất làm việc của nhân viên rất quan trọng. Cuốn sách này cung cấp cho ta cách thức tạo động lực lao động, kiểm tra hiệu suất làm việc, đánh giá phát triển nhân viên và khắc phục rủi ro,…Nhưng không phải đọc mà thực hiện được ngay. Từ lý thuyết đến thực tế là cả một quá trình. Dù sao thì đây cũng là những thông tin bổ ích tuy đôi chỗ chữ rất mờ và mất nét.”