Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard: Quản Lý Thời Gian

0
2741
Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard: Quản Lý Thời Gian

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

“Quyển sách đầu tiên về quản lý thời gian mà mình đọc. Về nội dung, mình chỉ mới đọc hơn nửa trong cuốn sách này. Và mình cũng đang thực hiện theo sách. Viết mục tiêu, lập nhật ký công tác, phân tích nhật ký công tác để thấy việc sử dụng thời gian. Làm theo sách, mình cảm thấy thời gian sao trôi nhanh khủng ghê gớm. Lúc trước, khi mình ngồi lượt web, chơi game, và fb… rồi một lúc, trời… tại sao mình lại dùng cả ngày cho việc này. Thực hiện leo sách, mình nhận ra là chỉ cần liếc qua fb 1 cái nhẹ nhàng là tốn hết 5p, bấm vào email check 1 phát hết 3 phút… và cái khải niệm về tốc độ thời gian được đẩy lên rất nhiều. Nếu thực hiện theo, mình nghĩ bạn cũng sẽ như mình… nhận ra rõ ràng những thứ đang ăn cắp thời gian của bản thân. Trước, mình hay nói mình ko có nhiều thời gian… và giờ đây… mình đảm bảo là mình đã nói sai… mình có rất nhiêu thời gian… nhưng dùng chúng thật lãng phí.”

“Cuốn sách viết rất súc tích, chất lượng giấy tốt. các phần viết rất thiết thực, rõ ràng, mạch lạc. ví dụ điển hình, khúc chiết…ngắn nhưng đủ sâu, không lan man. bố cục hoàn hảo. duy chỉ một điều, là mình thấy nó chưa thực sự đo ni đóng giày cho một người trẻ đơn thuần muốn tìm kiếm một cuốn sách để tổ chức và sử dụng thời gian hiệu quả. vì góc nhìn của tác giả phần nào đang đứng ở cương vị một người có địa vị. Cho nên cuốn sách này nếu dành cho cấp quản lý sẽ tốt hơn. Tuy nhiên không có nghĩa là mức độ nhân viên thì không tham khảo được “.