Chết Bởi Trung Quốc

0
37
Chết Bởi Trung Quốc
Tác Giả:

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Death by China hay Chết bởi Trung Quốc được viết bởi Giáo sư Kinh tế và Chính sách Công cộng tại Đại học California, Irvine, Peter Navarro và đồng sự Greg Autry. Quyển sách dày 320 trang này đã thống kê một cách cặn kẽ những chiêu thức kinh tế, xã hội, chính trị, và quân sự của Trung Quốc đã làm mất đi hàng triệu việc làm của Hoa Kỳ cùng với 5 hiểm họa quân sự mà Hoa Kỳ và thế giới tự do phải đối đầu trong những thập niên tới. GS. Navarro cũng phản biện mạnh mẽ những ý kiến của Thomas Friedman về thuyết “Thế giới phẳng”. Ông cho rằng thế giới quả thật sự phẳng chỉ khi các quốc gia cùng tuân thủ một luật lệ chung. Trung Quốc không phải là trường hợp này.

Trong vài tuần gần đây, chính trường Canada nóng bỏng bởi những sự kiện ký kết Hiệp ước Đầu tư Canada – Trung Quốc và việc CNOOC mua Nexen, cũng như an ninh quốc gia liên quan đến Huawei, ZTE, CNOOC, mà đằng sau là chính quyền Bắc Kinh hỗ trợ. Trong khi đó, chính khách và thương gia Canada thì thiếu kinh nghiệm làm ăn với các nước đang phát triển nhất là Trung Quốc.

Mục lục cuốn sách Chết Bởi Trung Quốc:

 • Chương 1: Đó Không Phải Là Sự Chỉ Trích Trung Quốc. Đó Là Sự Thật.
 • Chương 2: Chết Vì Chất Độc Trung Quốc
 • Chương 3: Chết Bởi Đống Đồng Nát Trung Quốc
 • Chương 4: Cái Chết Đối Với Cơ Sở Sản Xuất Và Chế Tạo Mỹ
 • Chương 5: Cái Chết Đến Từ Thao Túng Tiền Tệ
 • Chương 6: Chết Bởi Quay Lưng Của Chính Các Công Ty Mỹ
 • Chương 7: Con Rồng “Thuộc Địa Hóa” Gây Ra Cái Chết Của Thế Giới
 • Chương 8: Chết Dưới Tay Hải Quân Xanh
 • Chương 9: Chết Dưới Tay Gián Điệp Tq
 • Chương 10: Cái Chết Từ Tin Tặc Mũ Đỏ
 • Chương 11: Chết Bởi Darth Liu
 • Chương 12: Án Tử Cho Hành Tinh Lớn
 • Chương 13: Thảm Sát Người Trung Quốc
 • Chương 14: Đưa Gen Của Bắc Kinh Thống Trị Thế Giới Và Những Câu Chuyện Có Thật
 • Chương 15: Chết Bởi Kẻ Ủng Hộ Trung Quốc
 • Chương 16: Sống Với China
 • Lời Kết