Chuyến Đi Bắc-Kỳ Năm Ất-Hợi 1876 – Trương Vĩnh Ký

0
12
Chuyến Đi Bắc-Kỳ Năm Ất-Hợi 1876 - Trương Vĩnh Ký
Tác Giả:

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

MỤC LỤC

I. CHUYẾN ĐI BẮC-KỲ NĂM ẤT-HỢI
TỚI CỬA HÀN
TỚI HẢI-PHÒNG
LÊN HẢI-DƯƠNG
ĐI LÊN HÀ-NỘI
TỚI HÀ-NỘI

II. Ở TẠI THÀNH HÀ-NỘI (NGÀY MỒNG TÁM TẾT 1876)
ĐI THĂM LÃNH-SỰ
COI CHÙA NGUYỄN-ĐĂNG-GIAI
HỒ HOÀN-GƯƠM
ĐỀN KỈNH THIÊN
CỘT CỜ
ĐỀN CÔNG
ÔNG THÁNH ĐỒNG ĐEN
CHÙA MỘT CỘT
HỒ TÂY
VĂN-THÁNH-MIẾU

III. TỈNH HÀ NỘI
GIÁP GIÁI
DANH TÍCH
TỈNH HÀ NỘI
HÌNH-THẾ
KHÍ-HẬU
PHONG-TỤC
NHÀ-TRÒ
HỘI
HÁT ĐÚM
CỖ NHẮM
THÀNH TRÌ
CHỢ
CẦU
THỔ-SẢN ĐẤT HÀ-NỘI
HỘ KHẨU
ĐIỀN PHÚ

IV. TỈNH HẢI-DƯƠNG
HÌNH-THẾ
KHÍ-HẬU
PHONG-TỤC
THÀNH-TRÌ
HỘ KHẨU
ĐIỀN PHÚ

V. TỈNH NAM-ĐỊNH
HÌNH-THẾ
KHÍ-HẬU
THÀNH-TRÌ
HỘ-KHẨU
ĐIỀN-PHÚ

VI. LÃ-VỌNG, HANG-THỊ
ĐỘNG TỪ-THỨC
HANG DƠI
CỤ ĐỆ

VII. TỈNH THANH-HÓA
THÀNH-TRÌ
SÔNG, NÚI
HỘ KHẨU
ĐIỀN-PHÚ

VIII. TỈNH NINH-BÌNH
THÀNH-TRÌ
HỘ-KHẨU
ĐIỀN-PHÚ
NHÀ CHUNG KẺ-SỞ
LÊN HÀ-NỘI LẠI

IX. TỈNH HƯNG-YÊN
HỘ-KHẨU
ĐIỀN-PHÚ

X. TỚI HÀ-NỘI
XI. XUỐNG HẢI-PHÒNG

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here