Chúng Tôi Đang Chuẩn Bị Tài Liệu Cho Bạn.

Tham khảo thêm

Sách Giáo Khoa Đạo Đức Lớp 4

Sách Giáo Khoa Đạo Đức Lớp 4 là sách giáo khoa cơ bản được Bộ Giáo Dục Đào Tạo tổ chức biên soạn và phát hành. Sách gồm 14 bài học đạo đức về các đức tính tốt cần có và cách ứng xử với môi trường và xã hội. Mục lục: Bài 1: Trung thực […]

Sách Giáo Khoa Mĩ Thuật Lớp 4

Sách Giáo Khoa Mĩ Thuật Lớp 4 được Bộ Giáo Dục và Đào Tạo tổ chức biên soạn. Tập sách gồm 35 bài học về vẽ trang trí, vẽ theo mẫu, vẽ tranh, thường thức mĩ thuật, tập nặn tạo dáng giúp các em bước đầu làm quen với môn học mĩ thuật. Mục lục: […]

Sách Giáo Khoa Kĩ Thuật Lớp 4

Sách Giáo Khoa Kĩ Thuật Lớp 4 được biên soạn theo chuẩn kiến thức kỹ năng giáo dục tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sách bao gồm các nội dung về trồng cây cảnh, lắp ghép mô hình, may vá,… giúp các em học sinh bước đầu học những công việc gần gũi […]

Sách Giáo Khoa Khoa Học Lớp 4

Cuốn Sách Giáo Khoa Khoa Học Lớp 4 cung cấp cho các em học sinh lớp 4 tài liệu để làm quen với các khái niệm khoa học đơn giản, giúp các em trang bị để trả lời các câu hỏi, các hiện tượng trong cuộc sống. Sách Giáo Khoa Khoa Học Lớp 4 là cuốn sách giáo […]

Sách Giáo Khoa Toán Lớp 4

Sách Giáo Khoa Toán Lớp 4 được Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn và sử dụng trong giảng dạy tại các trường tiểu học. Tập sách gồm những nội dung chính như sau: Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng Chương 2: Bốn phép tính với các số tự […]

Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 4

Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 4 tập 1, 2 là sách giáo khoa cơ bản được do Bộ Giáo Dục Đào Tạo tổ chức biên soạn. Mỗi tập sách gồm nhiều chủ điểm với các phân môn: tập đọc, chính tả, luyện từ và câu, kể chuyện, tập làm văn. Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp […]

Sách Giáo Khoa Lịch Sử Và Địa Lí Lớp 4

Sách Giáo Khoa Lịch Sử Và Địa Lí Lớp 4 là sách giáo khoa cơ bản do Bộ Giáo Dục Đào Tạo tổ chức biên soạn và ban hành. Sách gồm hai phần: Lịch sử và địa lý giới thiệu cho các em lịch sử đấu tranh giành lại độc lập và thiên nhiên con người […]

Vở Bài Tập Toán Lớp 4

Vở Bài Tập Toán Lớp 4 chủ yếu gồm các bài luyện tập, thực hành có cùng nội dung, mức độ như các bài tập trong sách giáo khoa Toán 4, chỉ khác về hình thức thể hiện và số liệu. Cách làm các bài tập trong vở này cũng giống như cách làm các […]