Home Tiếng Anh Sách Toeic Cobuild English Grammar

Cobuild English Grammar

0
13
Cobuild english grammar
Chuyên mục: Sách Toeic

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Cuốn sách “Cobuild english grammar” phiên bản mới năm 2017 là một tài liệu tham khảo ngữ pháp hiện đại, toàn cầu và tập trung vào người học, nhằm vào người học và giáo viên dạy tiếng Anh.

Ngữ pháp tiếng Anh Collins COBUILD dựa trên cơ sở của Collins Corpus về Tiếng anh có 4,5 tỷ từ, và đây hẳm là một hướng dẫn vô giá cho ngôn ngữ tiếng Anh khi nó được viết và nói ngày nay, trên tất cả các khu vực trên thế giới. Nó đã được cập nhật kỹ lưỡng, để tính đến những thay đổi đáng kể về ngữ pháp trong những năm gần đây.

Với phong cách thân thiện với người dùng và những giải thích đơn giản, Ngữ pháp tiếng Anh Collins COBUILD cung cấp một hướng dẫn toàn diện và có thẩm quyền đối với ngữ pháp tiếng Anh hiện đại, sử dụng các thuật ngữ ngữ pháp mà người học sẽ hiểu.

Lưu ý về các tình huống khác nhau trong đó các điểm ngữ pháp nhất định thường xuất hiện, ví dụ xác thực và thông tin về sự khác biệt chính giữa ngữ pháp Anh và Mỹ, làm cho Ngữ pháp tiếng Anh Collins COBUILD trở thành ngữ pháp tiếng Anh toàn cầu duy nhất được cập nhật đầy đủ.

Phiên bản mới này cũng đi kèm với một loạt các blog hấp dẫn và bảng tính hướng dẫn nhằm khuyến khích người học và giáo viên tiếng Anh khám phá và thảo luận về việc dạy và học ngữ pháp.

Cuốn sách “Cobuild english grammar” phiên bản mới năm 2017 là một tài liệu tham khảo ngữ pháp hiện đại, toàn cầu và tập trung vào người học, nhằm vào người học và giáo viên dạy tiếng Anh.

Ngữ pháp tiếng Anh Collins COBUILD dựa trên cơ sở của Collins Corpus về Tiếng anh có 4,5 tỷ từ, và đây hẳm là một hướng dẫn vô giá cho ngôn ngữ tiếng Anh khi nó được viết và nói ngày nay, trên tất cả các khu vực trên thế giới. Nó đã được cập nhật kỹ lưỡng, để tính đến những thay đổi đáng kể về ngữ pháp trong những năm gần đây.

Với phong cách thân thiện với người dùng và những giải thích đơn giản, Ngữ pháp tiếng Anh Collins COBUILD cung cấp một hướng dẫn toàn diện và có thẩm quyền đối với ngữ pháp tiếng Anh hiện đại, sử dụng các thuật ngữ ngữ pháp mà người học sẽ hiểu.

Lưu ý về các tình huống khác nhau trong đó các điểm ngữ pháp nhất định thường xuất hiện, ví dụ xác thực và thông tin về sự khác biệt chính giữa ngữ pháp Anh và Mỹ, làm cho Ngữ pháp tiếng Anh Collins COBUILD trở thành ngữ pháp tiếng Anh toàn cầu duy nhất được cập nhật đầy đủ.

Phiên bản mới này cũng đi kèm với một loạt các blog hấp dẫn và bảng tính hướng dẫn nhằm khuyến khích người học và giáo viên tiếng Anh khám phá và thảo luận về việc dạy và học ngữ pháp.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here