Collins TOEFL Vocabulary & Grammar, Reading & Writing, Listening & Speaking

0
476

Collins TOEFL Vocabulary & Grammar, Reading & Writing, Listening & Speaking” là bộ sách giúp nâng cao từ vựng, nâng cao điểm TOEFL của bạn.

Từ vựng và Ngữ pháp “Collins TOEFL Vocabulary & Grammar” được thiết kế để giúp sinh viên nắm được từ vựng và ngữ pháp mà họ yêu cầu để đạt điểm cao trong bài thi TOEFL.

Cuốn sách này sẽ giúp sinh viên thấy các chủ đề họ sẽ gặp phải trong bài thi TOEFL. Có những mẹo và chiến lược làm thế nào để tiếp cận các chủ điểm kiểm tra khác nhau, từ đó cho phép sinh viên rèn luyện, nâng cao kỹ năng của họ, đạt được sự tự tin, và đạt được điểm số họ cần.

Cùng với bộ sách”Collins TOEFL Vocabulary & Grammar” về chủ điểm từ vựng và ngữ pháp, là bộ sách “Collins Skills for the TOEFL iBT Test – Reading and Writing” về kỹ năng Đọc, Viết và bộ sách “Collins Skills for the TOEFL iBT Test – Listening and Speaking” sẽ cho chúng ta kỹ năng về Nghe, Nói.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here