Công Phá Tiếng Anh

0
232
Công Phá Tiếng Anh
Chuyên mục: Ngoại Ngữ

Giới Thiệu Công Phá Tiếng Anh

Trong cuốn sách này là tập hợp tất cả những ngữ pháp cần thiết trong các kì thi, chia thành 21 chủ đề. Và mỗi chủ đề được chia làm 3 phần”:

Phần A: Phần lý thuyết ( hệ thống cô đọng những ngữ pháp và đồng thời liên hệ những ví dụ dễ hiểu cho người học)

Phần B: Phần bài tập vận dụng( gồm 2 phần là : tổng hợp câu hỏi trong các kì thi đại học, THPTQG của bộ giáo dục – hệ thống câu hỏi mà tác giả xây dựng và những câu hỏi tổng hợp từ các nguồn uy tín nước ngoài)

Phần C: Giải chi tiết ( các câu hỏi phần bài tập sẽ được giải đáp ,một cách chi tiết và dễ hiểu nhât , đồng thời củng cố lại kiến thức cho người đọc).

Download Ebook Công Phá Tiếng Anh

[wps_accordion style=”standard”]

[wps_accordion_item title=’Download’ open=’no’ icon=’caret’ ]

Tập 1

PDF

Tập 2

PDF

Tập 3

PDF

[/wps_accordion_item]

[/wps_accordion]

Đọc Online Công Phá Tiếng Anh

[wps_accordion style=”standard”]

[wps_accordion_item title=’Đọc Online’ open=’no’ icon=’caret’ ]

Tập 1

Đọc Online

Tập 2

Đọc Online

Tập 3

Đọc Online

[/wps_accordion_item]

[/wps_accordion]