Contemporary Topics 1,2,3 Full Ebook + Audio

0
101

Bộ sách “Contemporary topics 1,2,3” (full ebook+audio) là bộ giáo trình 4 mức độ bao gồm Contemporary topics intro, Contemporary topics 1, Contemporary topics 2 và cuối cùng là cuốn Contemporary topics 3. Bộ sách này được ấn bản bởi Longman, dành cho sinh viên đại học, cao đẳng, giúp các bạn có định hướng và luyện tập chuyên sâu những kỹ năng Nghe – Nói.

Đi kèm giáo trình là file MP3 Contemporary topics và toàn bộ keys, lời giải đáp án cho các bài tập trong giáo trình. Giáo trình cũng sẽ cung cấp cho các bạn học sinh vốn từ vựng cần thiết để trải qua các kỳ thi chuyên môn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here