Đại Số và Giải Tích 11 Bài Tập Tự Luận Và Trắc Nghiệm

0
15
Đại Số và Giải Tích 11 Bài Tập Tự Luận Và Trắc Nghiệm
Chuyên mục: Lớp 11

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Đại Số và Giải Tích 11 Bài Tập Tự Luận Và Trắc Nghiệm cung cấp cho bạn đọc một ngân hàng bài tập ngân hàng tự luận và trắc nghiệm môn toán THPT có chất lượng theo đúng thứ tự của chương trình toán PTTH bởi về hình thức bạn đọc sẽ nhận thấy rằng bộ sách này chính là những cuốn sách giải bài tập của bộ sách Học Và Ôn Tập Toán.

Cuốn sách được chia làm 6 chương :

  1. Dãy số
  2. Giới hạn của hàm số
  3. Hàm số liên tục
  4. Hàm số mũ – Hàm số Logorit
  5. Phương trình , bất phương trình và hệ mũ
  6. Phương trình , bất phương trình và hệ logorit