Địa Chí Bình Định – Nguyễn Đình Đầu

0
8

Địa bạ và phép quân điền thì quả là một công trình đặc biệt rất có giá trị của học giả Nguyễn Đình Đầu. Cuốn này được in xong và nộp lưu chiểu vào tháng 8 năm 2003 (trong khi ngoài bìa đề năm 2002). Song như trong lời tựa của chính tác giả: “Cuối năm 1999, tôi được đề nghị viết một tập trong công trình Địa chí Bình Định về đề tài Địa bạ và phép quân điền xưa. Đây là một vinh dự lớn song cũng là một trách nhiệm phải viết lại (chúng tôi nhấn mạnh) đề tài sao cho vừa khoa học, vừa mang tính phổ biến thích hợp với một công trình Địa phương chí lớn” (Trang 8). Học giả dùng chữ viết lại bởi năm 1996, ông đã viết về đề tài này trong bộ sách Nghiên cứu Địa bạ triều Nguyễn. Lần đó, phần Địa bạ Bình Định đã được xuất bản với 3 tập, tổng cộng lên tới 1.352 trang in. Như vậy, thực ra tập sách này cũng chỉ là viết lại dưới hình thức phổ thông hơn một công trình trước đó.
Xin trân trọng giới thiệu bạn đọc.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here