Địa Lý Các Tỉnh Và Thành Phố Việt Nam – Lê Thông

0
34
Địa Lý Các Tỉnh Và Thành Phố Việt Nam
Chuyên mục: Địa Lý Việt Nam
Tác Giả:

Giới Thiệu Địa Lý Các Tỉnh Và Thành Phố Việt Nam – Lê Thông

Trong chương trình giảng dạy Địa lý hiện nay ở bậc Phổ thông và Đại học, việc tìm hiểu địa lý địa phương chiếm một thời lượng nhất định.

Bộ sách Địa lý các tỉnh và thành phố Việt Nam bao gồm 61 tỉnh, thành trong cả nước lần đầu tiên được biên soạn, một mặt nhằm giúp cho giáo viên và học sinh có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình giảng dạy và học tập địa lý địa phương, mặt khác cung cấp ít nhiều tư liệu cho những người quan tâm tới vấn đề này ở Việt Nam.
Bộ sách sẽ lần lượt trình bày địa lý của 61 tỉnh, thành. Song do khối lượng quá lớn nên phải chia ra làm nhiều tập, mỗi tập ứng với các tỉnh, thành của một vùng lãnh thổ. Đối với mỗi tỉnh, thành, các nội dung chính được đề cập tới bao gồm: vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ và sự phân chia hành chính, điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, dân cư, kinh tế (với một số ngành quan trọng nhất)…

Xin trân trọng giới thiệu bạn đọc.

Download Ebook Địa Lý Các Tỉnh Và Thành Phố Việt Nam – Lê Thông

Tập 1

Download PDF

Tập 2

Download PDF

Tập 3

Download PDF

Tập 4

Download PDF

Tập 5

Download PDF

Tập 6

Download PDF

Đọc Online Địa Lý Các Tỉnh Và Thành Phố Việt Nam – Lê Thông

Đọc Onine

Tập 1

Đọc Online

Tập 2

Đọc Online

Tập 3

Đọc Online

Tập 4

Đọc Online

Tập 5

Đọc Online

Tập 6

Đọc Online

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here