Doanh Nhân Tự Học – Phân Tích Công Việc

0
30

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Để hiểu được những công việc khác nhau trong một doanh nghiệp, người quản lý phải xác định được nhiệm vụ, trách nhiệm và tiêu chuẩn cho mỗi công việc. Phân tích công việc là bước đầu tiên trong việc cung cấp thông tin dùng cho việc tuyển lựa, đào tạo và đánh giá kết quả làm việc và để xác định mức lương. Cuốn sách này sẽ thảo luận về các lợi ích và quy trình thực hiện phân tích công việc.

Với cuốn sách này bạn sẽ có khả năng tốt hơn trong việc mô tả tác dụng của bản phân tích công việc đối với công ty và hoàn thành một bản phân tích công việc cho bất kỳ vị trí nào đó trong công ty.