Doanh Nhân Tự Học – Thu Thập Thông Tin Về Quá Trình Và Xu Hướng Mua Hàng Của Khách Hàng

0
247
Doanh Nhân Tự Học – Thu Thập Thông Tin Về Quá Trình Và Xu Hướng Mua Hàng Của Khách Hàng

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Cuốn sách này giúp một phần quan trọng để xây dựng một chương trình marketing hiệu quả hướng vào một thị trường mục tiêu nào đó. Mọi công ty đều phải thu thập thông tin về khách hàng mục tiêu của mình, phân tích các thông tin đó để xem người tiêu dùng ra quyết định mua hàng như thế nào. Kế hoạch marketing phải căn cứ vào kết quả phân tích này.

Cuốn sách này xác định hai loại thông tin chính mà bạn có thể thu thập về thị trường mục tiêu, và đánh giá ưu, nhược điểm của các công cụ thu thập thông tin khác nhau.

Mục đích chính của cuốn sách này là nêu cách thức thu thập và sử dụng thông tin để tìm hiểu xem khách hàng quyết định mua sản phẩm của bạn như thế nào và làm thế nào để có thể cải thiện được các hoạt động marketing của mình.