Đồng Bằng Sông Hồng – Vùng Đất, Con Người

0
20

Cuốn sách gồm 2 phần:

Phần 1: Khái quát điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế xã hội và thắng cảnh ở Đồng Bằng Sông Hồng

– Khái quát điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế xã hội và thắng cảnh ở Đồng Bằng Sông Hồng

– Một số thắng cảnh ở Đồng bằng sông Hồng

Phần 2: Văn hóa truyền thống các dân tộc ở Đồng bằng sông Hồng

– Một số phong tục, tập quán của các dân tộc ở Đồng bằng sông Hồng

– Một số lễ hội của các dân tộc ở Đồng bằng sông Hồng.

– Một số làng nghề truyền thống ở Đồng bằng sông Hồng

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here