Home Tiếng Anh Sách Toeic English Grammar In Use – 130 Đề Mục Ngữ Pháp Tiếng Anh

English Grammar In Use – 130 Đề Mục Ngữ Pháp Tiếng Anh

0
40
English Grammar In Use – 130 Đề Mục Ngữ Pháp Tiếng Anh
Chuyên mục: Sách Toeic

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Cuốn sách “English Grammar In Use – 130 Đề Mục Ngữ Pháp Tiếng Anh Thông Dụng” thuộc dòng quyển ngữ pháp kinh điển, nó thuộc top từ khóa được tìm kiếm nhiều trên mạng, bởi English Grammar in Use lại được nhiều học viên tìm đọc và tiếp nhận như một cẩm nang tra cứu, tham khảo trong quá trình tự học, đồng thời cũng được nhiều trường Đại học, Cao đẳng, Trung học và Trung tâm ngoại ngữ sử dụng làm tài liệu giảng dạy ngữ pháp. Cũng là tài liệu tham khảo chính của rất nhiều cuốn ngữ pháp có mặt hiện nay trên thị trường.

Sách bao gồm 130 bài ngữ pháp tiếng Anh ngắn gọn dễ hiểu và 5 phụ lục giải thích các trường hợp ngoại lệ. Thêm nhiều chi tiết về danh từ, tính từ, trạng từ, giới từ, liên từ, động từ nguyên mẫu, các thì hoàn thành, thể thụ động và các mệnh đề chỉ mục đích như danh mệnh đề… Những bài học trong sách được sắp xếp logic và theo trình tự từ đơn giản đến phức tạp để người đọc dễ dàng lĩnh hội.

Các vấn đề trong sách được tóm tắt và ghi rõ ở phần mục lục để người đọc dễ tìm kiếm, dễ tra cứu. 5 phần phụ lục gồm: Danh mục các thì hiện tại và quá khứ; Động từ quy tắc và bất quy tắc; Chính tả; Dạng rút gọn; Tiếng Anh của người Mỹ.

Cuốn sách “English Grammar In Use – 130 Đề Mục Ngữ Pháp Tiếng Anh Thông Dụng” thuộc dòng quyển ngữ pháp kinh điển, nó thuộc top từ khóa được tìm kiếm nhiều trên mạng, bởi English Grammar in Use lại được nhiều học viên tìm đọc và tiếp nhận như một cẩm nang tra cứu, tham khảo trong quá trình tự học, đồng thời cũng được nhiều trường Đại học, Cao đẳng, Trung học và Trung tâm ngoại ngữ sử dụng làm tài liệu giảng dạy ngữ pháp. Cũng là tài liệu tham khảo chính của rất nhiều cuốn ngữ pháp có mặt hiện nay trên thị trường.

Sách bao gồm 130 bài ngữ pháp tiếng Anh ngắn gọn dễ hiểu và 5 phụ lục giải thích các trường hợp ngoại lệ. Thêm nhiều chi tiết về danh từ, tính từ, trạng từ, giới từ, liên từ, động từ nguyên mẫu, các thì hoàn thành, thể thụ động và các mệnh đề chỉ mục đích như danh mệnh đề… Những bài học trong sách được sắp xếp logic và theo trình tự từ đơn giản đến phức tạp để người đọc dễ dàng lĩnh hội.

Các vấn đề trong sách được tóm tắt và ghi rõ ở phần mục lục để người đọc dễ tìm kiếm, dễ tra cứu. 5 phần phụ lục gồm: Danh mục các thì hiện tại và quá khứ; Động từ quy tắc và bất quy tắc; Chính tả; Dạng rút gọn; Tiếng Anh của người Mỹ.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here