Giải Bài Tập Giải Tích Lớp 12 Chương Trình Chuẩn

0
47
Giải Bài Tập Giải Tích Lớp 12 Chương Trình Chuẩn
Chuyên mục: Lớp 12

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Mục đích của cuốn sách Giải Bài Tập Giải Tích Lớp 12 Chương Trình Chuẩn là giúp giáo viên có thêm tài liệu tham khảo, giúp phụ huynh có thêm tài liệu để kiểm tra kết quả học tập của các em, đồng thời giúp các em học tập tốt hơn, kiểm tra được phần bài làm của mình đã chính xác hay chưa.