Giải Bài Tập Hình Học Lớp 12 Nâng Cao

0
116
Giải Bài Tập Hình Học Lớp 12 Nâng Cao
Chuyên mục: Lớp 12

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Mục đích của cuốn sách là giúp giáo viên có thêm tài liệu tham khảo, giúp phụ huynh có thêm tài liệu để kiểm tra kết quả học tập của các em, đồng thời giúp các em học tập tốt hơn, kiểm tra được phần bài làm của mình đã chính xác hay chưa.