Giải Bài Tập Hoá Học 11 Nâng Cao

0
19
Chuyên mục: Lớp 11

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Quyển sách “Giải Bài Tập Hoá Học 11 Nâng Cao” được biên soạn theo sách giáo khoa Hoá học 11 nâng cao hiện hành và được trình bày theo từng bài như sau:

– Tóm tắt giáo khoa

– Giải bài tập theo sách giáo khoa và có bổ sung một số bài tập nâng cao.

Với cách trình bày của quyển sách này, tác giả hy vọng rằng đây là tài liệu tham khảo tốt cho học sinh trong quá trình học tập, ôn tập củng cố kiến thức môn Hoá học một cách có hiệu quả.

Mục lục:

Lời nói đầu

Chương 1: Sự điện li

Chương 2: Nhóm Nitơ

Chương 3: Nhóm Cacbon

Tổng kết chương I-II-III

Chương 4: Đại cương về hoá hữu cơ

Chương 5: Hiđrôcacbon no

Chương 6: Hiđrôcacbon không no

Chương 7: Hiđrôcacbob thơm

Chương 8: Dẫn xuất Halogen – Ancol – Phenol

Chương 9: Andehit – Xeton – Axit Cacboxylic

Mời các bạn đón đọc.