Gương Hy Sinh

0
188
Gương Hy Sinh

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Quyển Gương hi sinh giới thiệu tiểu sử mười nhà bác học hoặc phát minh Âu Mỹ. Những vị đó đều có công lớn với khoa học, đều làm thay đổi đời sống của chúng ta, đều nêu những tấm gương hi sinh cho cái Chân, đôi khi cả cho cái Mĩ nữa và đều coi thường vinh hoa phú quí mà đi tìm hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của nhân loại. Một vài nhà cũng có những tật nhỏ, nhưng chính vì vậy mà họ rất gần với chúng ta và tiểu sử của họ mới cảm động…

Mục lục cuốn sách Gương Hy Sinh :

  • Isaac Newton
  • Louis Pasteur
  • Thomas A. Edison
  • John B. Dunlop
  • Ông bà Curie
  • Guglielmo Marconi
  • Rudolf Diesel
  • John L. Baird
  • Norbert Wiener
  • Ignace P. Semmelweis