Học Tốt Ngữ Văn Nâng Cao 10

0
14
Học Tốt Ngữ Văn Nâng Cao 10
Chuyên mục: Lớp 10

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Cuốn sách Học Tốt Ngữ Văn Nâng Cao 10 được biên soạn nhằm giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo để tăng cường khả năng tự học.

Cách tổ chức mỗi bài trong cuốn sách này sẽ gồm hai phần chính

:I. Kiến thức cơ bản

II. Rèn luyện kĩ năng

Nội dung phần Kiến thức cơ bản sẽ củng cố và khắc sâu kiến thức giúp học sinh tiếp cận với những vấn đề thể loại, giới thiệu những điều nổi bật về tác giả, tác phẩm…

Nội dung phần Rèn luyện kĩ năng đưa ra một số hướng dẫn về thao tác thực hành kiến thức.

Ngoài ra, nội dung cuốn sách còn hướng tới việc mở rộng và nâng cao kiến thức cho học sinh lớp 10. Điều này thể hiện qua cách tổ chức kiến thức trong từng bài, cách hướng dẫn thự hành cũng như giới thiệu các ví dụ, các bài viết tham khảo.