Học Và Ôn Tập Toán Hình Học 10

0
20
Học Và Ôn Tập Toán Hình Học 10
Chuyên mục: Lớp 10

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Học Và Ôn Tập Toán Hình Học 10, giúp các em hệ thống kiến thức hình học, ôn tập thi đạt điểm cao môn toán 10, tác giả đã biên soạn ra quyển sách này. Giúp các em tăng cường ôn tập nâng cao kiến thức hình học 10

Học Và Ôn Tập Toán Hình Học 10 gồm 13 chủ đề miêu tả chi tiết phương pháp giải cho 81 dạng toán cơ bản và nâng cao của Hình học 10. Mỗi bài toán được chia thành 4 phần: Kiến thức cơ bản, ví dụ minh họa, bài tập đề nghị, hướng dẫn.