Hướng Dẫn Giải Bài Tập Hóa Học 10 Nâng Cao

0
6
Hướng Dẫn Giải Bài Tập Hóa Học 10 Nâng Cao
Chuyên mục: Lớp 10

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Hướng Dẫn Giải Bài Tập Hóa Học Lớp 10 (Nâng Cao) được biên soạn theo chương trình và sách giáo khoa hóa học lớp 10 ban nâng cao. Sách gồm 7 chương tương ứng với bảy chương của sách giáo khoa. Cấu trúc của mỗi chương gồm:

– Tóm tắt lý thuyết

– Các đề bài được sắp xếp theo thứ tự bài

– Hướng dẫn giải

– Tư liệu bổ sung.