Hướng Dẫn Giải Bài Tập Sinh Học 10

0
133
Hướng Dẫn Giải Bài Tập Sinh Học 10
Chuyên mục: Lớp 10

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Cuốn sách Hướng Dẫn Giải Bài Tập Sinh Học 10 được biên soạn theo các bài của chương trình Sinh học 10, mỗi bài gồm 2 phần:

– Câu hỏi và bài tập nhận kiến thức mới

– Câu hỏi và bài tập củng cố, hoàn thiện kiến thức

Trong mỗi phần đều có các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm tự luận, trắc nghiệm khách quan nhằm giúp các em rèn luyện phương pháp trả lời câu hỏi và giải bài tập theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học.

Phần hướng dẫn trả lời câu hỏi và giải bài tập được biên soạn ngắn gọn, đầy đủ, chính xác giúp các em nhanh chóng tiếp thu kiến thức và có điều kiện mở rộng, nâng cao kiến thức.