Hướng Dẫn Giải Bài Tập Sinh Học Lớp 11 Nâng Cao

0
80
Hướng Dẫn Giải Bài Tập Sinh Học Lớp 11 Nâng Cao
Chuyên mục: Lớp 11

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Hướng dẫn giải bài tập Sinh học 11, chương trình nâng cao nhằm giúp các em rèn luyện kĩ năng trả lời câu hỏi và giải bài tập Sinh học. Sách được chia làm 2 phần:

– Câu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mới

– Câu hỏi và bài tập củng cố kiến thức

Trong mỗi phần đều có các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm tự luận, trắc nghiệm khách quan nhằm giúp các em rèn luyện phương pháp trả lời câu hỏi và bài tập theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học.