Hướng Dẫn Giải Bài Tập Tự Luận Và Trắc Nghiệm Vật Lý 11

0
560

Giới Thiệu Hướng Dẫn Giải Bài Tập Tự Luận Và Trắc Nghiệm Vật Lý 11

Nhằm giúp học sinh (HS) lớp 11 rèn luyện năng lực vận dụng kiến thức để tự giải được các bài tập vật lí (tự luận và trắc nghiệm khách quan) chúng tôi biên soạn bộ sách Hướng Dẫn Giải Bài Tập Tự Luận Và Trắc Nghiệm Vật Lý 11

Cuốn sách Hướng Dẫn Giải Bài Tập Tự Luận Và Trắc Nghiệm Vật Lý 11 gồm 7 chương tương ứng với 7 chương của sách giáo khoa Vật lí 11 (theo chương trình Cơ bản và Nâng cao). Mỗi chương gồm có các mục sau :

I. Kiến thức cơ bản : Tóm tắt chi tiết các kiến thức cơ bản của chương (bao gồm các khái niệm cơ bản, công thức cơ bản, các định luật cơ bản,…) mà học sinh cần phầi hiểu và nhớ để giải được các loại bài tập thuộc chương đó.

II. Bài tập cơ bản, bao gồm các dạng bài tập cơ bản thuộc chương đó (bài tập trắc nghiệm, bài tập định tính, bài tập tự luận). Với mỗi dạng bài tập, có các mục sau : a) Ví dụ : Một bài tập điển hình (bài tập mẫu) và lời giải chi tiết. b) Hướng dẫn làm bài tập dạng đó : Hướng dẫn cụ thể, chi tiết cách giải các bài tập. c) Bài tập luyện tập : Sau khi đã hiểu được lời giải bài tập mẫu và nắm được phương pháp giải, HS vận dụng để giải các bài tập này.

III. Bài tập tổng hợp : Bao gồm các bài tập thuộc tất cả các dạng bài tập của chương. Trên cơ sở đã hiểu và nắm được phương pháp giải tất cả các dạng bài tập của chương, HS vận dụng để giải các bài tập đó. HS giải bàỉ tập này khi ôn tập chương đã học, hoặc HS có thể lựa chọn để làm một số bài tập tương tự với dạng bài tập đang học để củng cô kiến thức vừa học. Đặc biệt, HS có thể lựa chọn để giải ngay một số bài tập trắc nghiệm trong mục để củng cố và ôn tập ngay kiến thức vừa học.

Download Ebook Hướng Dẫn Giải Bài Tập Tự Luận Và Trắc Nghiệm Vật Lý 11

[wps_accordion style=”standard”]

[wps_accordion_item title=’Download’ open=’no’ icon=’caret’ ]

Phần Quang Học

PDF

Phần Điện Học và Điện Từ Học

PDF

[/wps_accordion_item]

[/wps_accordion]

Đọc Online Hướng Dẫn Giải Bài Tập Tự Luận Và Trắc Nghiệm Vật Lý 11

[wps_accordion style=”standard”]

[wps_accordion_item title=’Đọc Online’ open=’no’ icon=’caret’ ]

Phần Quang Học

Đọc Online

Phần Điện Học và Điện Từ Học

Đọc Online

[/wps_accordion_item]

[/wps_accordion]