Hướng Dẫn Học Tốt Tiếng Anh 12

0
545
Hướng dẫn học tốt Tiếng Anh 12
Chuyên mục: Ngoại Ngữ
Tác Giả:

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Trong quyển “Hướng Dẫn Học Tốt Tiếng Anh 12”, mỗi đơn vị bài học tương ứng với một Unit trong sách giáo khoa “English 12” và đươc trình bày theo thứ tự như sau:

A. Vocabulary: Gồm tất cả các từ cần thiết để học sinh hiểu bài. Các từ đều được phiên âm theo cách phiên âm của sách giáo khoa, có giải nghĩa, ví dụ minh hoạ cách sử dụng và các từ cùng nhóm để giúp các em làm được dạng bài tập về từ loại.

B. Grammar: Gồm các điểm ngữ pháp của từng đơn vị bài học được phân tích, mở rộng và giảng giải rõ ràng, đầy đủ.

C. preliminary Activities: Dịch và trả lời phần sinh hoạt đầu bài nhằm giúp các em nắm được những chú ý chính của bài trước khi đi vào bài học.

D. Reading: Được dịch chính xác, dễ hiểu, đúng văn phong tiếng Việt.

E. Solution: Giải và dịch tất cả các bài tập trong sách giáo khoa. (muốn có kết quả vững chắc thì học sinh nên tự làm bài tập trước khi tham khảo phần này).

Mục Lục: Unit 1: Who uses English?

Unit 2: The first Job

Unit 3: Car mechanic to teacher

Unit 4: Conservation

Unit 5: Air pollution

Unit 6: Left – hand traffic

Unit 7: Being a welcome guest

Unit 8: The sword that can heal

Unit 9: To build a fire

Unit 10: Consolidation.

Mời bạn đón đọc.