Hướng Dẫn Thực Hiện Chuẩn Kiến Thức Kĩ Năng Môn Toán Lớp 10

0
201
Hướng Dẫn Thực Hiện Chuẩn Kiến Thức Kĩ Năng Môn Toán Lớp 10
Chuyên mục: Lớp 10

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Sách Hướng Dẫn Thực Hiện Chuẩn Kiến Thức Kĩ Năng Môn Toán Lớp 10 được biên soạn theo hướng chi tiết, tường minh các yêu cầu cơ bản, tối thiểu về kiến thức, kỹ năng của chuẩn kiến thức, kỹ năng bằng các nội dung chọn lọc trong sách giáo khoa, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho giáo viên và học sinh trong quá trình giảng dạy, học tập và kiểm tra, đánh giá.