Just Enough English Grammar Illustrated

0
27
Just Enough English Grammar Illustrated
Chuyên mục: Sách Toeic

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Cuốn sách “Just Enough English Grammar Illustrated” là một cuốn tuyệt vời cho việc học ngữ pháp tiếng anh, sách được minh họa thông qua các hình ảnh sinh động giúp người học ghi nhớ các chủ điểm ngữ pháp một cách dễ dàng.

Cuốn sách bao gồm các chủ điểm:

  • Nouns (Danh từ)
  • Adjectives (Tính từ)
  • Pronouns (Đại từ)
  • Verbs (Động từ)
  • Adverbs (Trạng từ)
  • Prepositions (Giới từ)
  • Conjunctions (Liên từ)
  • Interjections (Thán từ)
  • Answer Key (Đáp án)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here