Kế Hoạch Cướp Đoạt Chính Quyền Của Vatican Từ Thế Kỷ XVIII Đến Nay

0
5

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Sách lược trèo cao lặn sâu của Vatican vào thượng tầng giai cấp lãnh đạo đất nước để lũng đoạn và tiếm đoạt chính quyền tại các quốc gia mục tiêu có thể nói là rất đơn thuần. Vatican chỉ cần thi hành một trong ba kế sách như sau:

Kế sách 1: Tìm xem người nào đang nắm quyền rồi dùng mánh mung kết thân với người đó.

Kế sách 2: Nếu không được, thì tìm cách ám sát hay thủ tiêu (có thể bằng độc dược) người lãnh đạo chính quyền rồi tìm cách đưa người nào đó có triển vọng nối ngôi (hay có thế lực mà Vatican đã móc nối) lên cầm quyền. (Vatican đã làm như vậy ở cả Anh và Pháp, những chỉ thành công ở Pháp.)

Kế sách 3: Nếu không được nữa, thì tìm người khác cũng ở trong hoàng tộc đưa lên làm minh chủ rồi hoặc là tổ chức giáo dân bản địa thành một lực lượng, hoặc là vận động các chính quyền (có tín đồ Ca-tô nắm quyền lãnh đạo hay có đồng quyền lợi) thành lập cái gọi là “liên minh thánh” (holy alliance), tiếp theo là tìm cớ (excuse) đem quân vào tấn công và tiêu diệt chính quyền mà Vatican coi là kẻ tử thù. (Vatican đã làm ở Anh nhưng thất bại, ở Pháp nhiều lần vào những năm trong thời Cách Mạng 1789-1814 và đã thành công.)

Nguyễn Mạnh Quang

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here