Kiến Thức Cơ Bản Hình Học 10 và Các Dạng Bài Tập Ứng Dụng

0
26
Kiến Thức Cơ Bản Hình Học 10 và Các Dạng Bài Tập Ứng Dụng
Chuyên mục: Lớp 10

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Cuốn sách Kiến Thức Cơ Bản Hình Học 10 và Các Dạng Bài Tập Ứng Dụng tổng hợp gần như là toàn bộ các dạng toán đặc trưng của hình học 10. Cuốn sách gồm 248 trang, toán 10 tự luận và trắc nghiệm, được viết theo chương trình toán 10 cơ bản và nâng cao.